Profiel

Werkervaring

SvS Organisatie- en ManagementOndersteuning
Managementondersteuning bestuur, Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht van Vroegpensioenfonds Technische Groothandel (VPTech).

Notuleren bestuursvergaderingen, commissievergaderingen en kringvergaderingen voor pensioenfondsen: Bpf AVH, Hnpf, Pensioenfonds ERIKS.

Managementassistente Bestuursbureau Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf.
− Ondersteunen van directeur en IRM
− Uitzetten en bewaken van acties van externe partijen
− Organiseren archief (fysiek en digitaal)
− Facilitaire zaken (voorraadbeheer kantoorartikelen, ICT, telefonie, gastenontvangst)
− Plannen en organiseren van vergaderingen van bestuur en bestuurlijke gremia
− Verspreiden van vergaderstukken via bestuurdersportaal
− Notuleren van vergaderingen
− Verzorgen correspondentie en financiële administratie

Secretariële ondersteuning Projectgroep Transitie pensioenfonds Bpf AVH

Secretaresse voor pensioenjuristen bij Bergamin Pensioenrechtadvies B.V. te Rotterdam.

Incidentele administratieve ondersteuning van een drietal advocatenkantoren en een juridisch adviesbureau.

Notuleren vergaderingen Raad van Advies, Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Commissarissen.

Ondersteuning organisatie (en gastvrouw) Vakbeurs Foodspecialiteiten van Vakcentrum Foodspecialiteiten en se

Ruim dertien jaar ervaring als Office manager bij Verheyden cs advocaten BV.

Werkzaamheden: in- en uitgaande correspondentie, agendabeheer, organiseren vergaderingen, notuleren, facturering, administratie, inkoop, facilitaire werk­zaamheden, opstellen RI&E en kantoorhandboek, organiseren van seminars, bijwonen sollicitatie-gesprekken, onderhouden website.

Circa vier jaar ervaring als logistiek/secretariaatsmedewerker bij producent van doseerpompen.

Werkzaamheden: orderverwerking, facturering, inkoop, assistentie verkopers en diverse secretariaatswerkzaamheden.

Een aantal jaren gewerkt als verkoopmedewerker binnendienst/administratief medewerker bij horecagroothandels.

Werkzaamheden: orderverwerking, facturering, telefonisch en schriftelijk verstrekken van productinformatie, assistentie vertegenwoordigers en chauffeurs.

Opleidingen

  • HBO Bedrijfskunde
  • Juridisch Secretaresse
  • Middenstandsdiploma
  • Schoevers Receptioniste-Informatrice
  • HAVO